Jeden system, dziesiątki wdrożeń, miliony oszczędności:
zarządzaj transportem z TMS FALCON.

Polityka prywatności

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Optidata Sp. z o.o. (dalej Spółka) z siedzibą w Krakowie (adres ul. Wielicka 50/5, 30 – 552 Kraków) wpisana do KRS pod numerem 0000141956.  Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Optidata Sp. z o.o., ul. Wielicka 50/5, 30–552 Kraków;
 • przez e-mail: optidata@optidata.pl;
 • telefonicznie: +48 12 299 60 00;

 

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD). Może się Pani/Pan kontaktować z nim we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z IOD można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Optidata Sp. z o.o., ul. Wielicka 50/5, 30 – 552 Kraków;
 • przez e-mail: abi@optidata.pl;
 • telefonicznie: +48 12 299 60 00;

 

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Na podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przedstawienia oferty dotyczącej naszych produktów, usług, w celach marketingowych, przekazywania informacji handlowych w tym materiałów reklamowych promujących nasze produkty, informacji o organizowanych przez nas wydarzeniach, a także w celu przeprowadzania badania satysfakcji i oceny produktów oraz usług świadczonych przez spółkę Optidata.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”).

 

 1. Odbiorcy danych

Będziemy udostępniać Pani/Pana dane naszym pracownikom związanym z realizacją celów przetwarzania oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne w tym zajmującym się obsługą systemów informatycznych, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych polegające na obsłudze przepływu pochodzącej od Pani/Pana poczty elektronicznej oraz przechowywaniu Pani/Pana danych. Ten podmiot przetwarza dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane będziemy przechowywać do czasu, aż cofnie Pani/Pan zgodę, jeśli przetwarzamy je wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii.
 • Prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych.
 • Prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem nie podstaw do tego abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane.
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub Pani/Pana zgody.
 • Przysługuje Pani/Pana także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili ma Pani/Pana prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. W celu cofnięcia zgody należy skierować żądanie pod adres email: abi@optidata.pl

 

 1. Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

 1. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że niemożliwe będzie przesyłanie Pani/Panu od nas informacji handlowych.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

Polityka cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie umożliwiające śledzenie mogą być wykorzystywane na naszych stronach i w aplikacjach na różne sposoby, na przykład w celu zagwarantowania, że strona www.optidata.pl działa poprawnie, aby analizować ruch na niej lub na potrzeby reklamowe. Technologie te są wykorzystywane bezpośrednio przez nas lub przez naszych partnerów biznesowych, w tym strony trzecie świadczące usługi np. reklamowe, z którymi współpracujemy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, czym są pliki cookies, w jaki sposób są wykorzystywane i jakie istnieją alternatywy, dowiedz się więcej pod adresem: wszystkoociasteczkach.pl

 

Te firmy już oszczędzają z TMS FALCON: